Lyckans Ultraljudsmottagning AB

Lyckansultraljudsmottagningi Västerås

Lyckans_baby

Alla gravida kvinnor bör få tillgång till en kvalificerad ultraljudsundersökning under sin graviditet för att kunna känna sig trygga

Vi erbjuder:

Fosterdiagnostik i första trimestern from Vecka 10- 13+6 veckor med NIPT,Tidigt ultraljud (TUL), KUB eller ultraljud i senare delen av graviditeten om du känner oro.

- NIPT (Non-Invasive Prenatal Test)

NIPT analyserar fritt foster-DNA i den gravida kvinnans blod och kan med stor säkerhet påvisa respektive utesluta kromosom avvikelser gällande kromosompar 21, 13 ,18 samt könskromosomer hos fostret. Testet ger ingen ökad risk för missfall då endast blodprov tas i armen tillsammans med en ultraljudsundersökning. Om testet påvisar en ökad sannolikhet för kromosomavvikelse bör detta bekräftas med antingen moderkaksprov eller fostervattenprov för att utesluta falskt positivt svar. Vi samarbetar med enheten för klinisk genetik vid karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Vänligen se detaljerad information om NIPT på bokningssidan.

Vid NIPT ingår både Ultraljudsundersökning samt blodprovstagning som sker på vår mottagning. Det finns även ett alternativ med reducerat pris för dej som redan gjort en KUB undersökning.Gäller endast om du tar med en utskrift av svaret från KUB.

Vänligen se detaljerad information om NIPT på bokningssidan.

- KUB-undersökningar med ultraljud

Ultraljudsundersökningen utförs bäst efter 12 fullgångna graviditetsveckor då även fostrets anatomi kan bedömas. Blodproverna som ingår i KUB skall tas en vecka innan så att du kan få svar från en komplett riskbedömning samma dag som ditt besök. Vänligen se detaljerad information om blodprovsremisser på bokningssidan.

- Tidig Ultraljud (TUL)

Undersökningen utförs som ett alternativ till KUB om du ej vill genomgå en KUB undersökning eller överväger att göra NIPT. Undersökning utförs bäst i vecka 12 då man kan upptäcka cirka hälften av allvarliga fosteravvikelser. Vänligen se detaljerad information på bokningssidan.

- Ultraljudsundersökning i tidig graviditet,

Utförs för att bekräfta att fostret lever, fastställa graviditetslängd och upptäcka eventuell tvilling graviditet. Undersökningen görs under perioden 9+0 – 12 graviditets veckor. Om du har symptom i form av blödningar eller buksmärtor bör du istället ordna tid hos en gynekolog.

- Anatomigranskning,

Ultraljudsundersökning för att granska fostrets anatomi, som
innebär att man undersöker hela fostret och bedömer inre organ, hjärnan samt extremiteter enligt nationella medicinska riktlinjer. Vi bedömer även fostervattenmängd, fosterrörelser och moderkakans läge. Undersökningen genomförs efter 12 fullgångna graviditetsveckor eller senare under graviditeten om du känner dej orolig.

Vid optimal position av barnet från graviditetsvecka 25 och tillräcklig fostervattenmängd kan även 3D bilder tas.

Alla undersökningar utförs utanpå din mage men kan vid behov även utföras med vaginalt ultraljud i tidig graviditet.

Skulle något avvikande upptäckas så hjälper vi dig att få kontakt med och komma vidare till en fortsatt utredning vid en specialist mottagningen på ditt Sjukhus eller din mödravårdscentral.

Undersökningen tar ca 20-30 minuter.

Lyckans_ultraljud_baby

Lyckans ultraljudsmottagningär en privat ultraljudsmottagning, vilket innebär att du betalar själv för din ultraljudsundersökning. Vi bedriver en kontantfri mottagning med endast kort betalning.

Priser:

Ultraljudsundersökning

Öppettider:

Måndag 18:00 - 20:30
Onsdag 18:00 - 20:30
Fredag 08:30 - 17:00
Söndag 11:00 - 16:30

Välkomna att Boka tid hos

Lyckans Ultraljudsmottagning i Västerås

En undersökning med ultraljud tar ca 20-30 min, är ofarlig för fostret och helt smärtfri.

Gravida från hela landet är välkomna

Om oss

Mottagningen bedrivs av en ultraljudsbarnmorska med 10 års erfarenhet av förlossningsvård och avancerat Obstetriskt Ultraljud vid fostermedicinsk enhet i Stockholm. Har universitetsexamen i Obstetriskt Ultraljud från Karolinska Institutet i Stockholm samt magisterexamen vid Uppsala Universitet och utbildning i genetisk vägledning i tidig graviditet. Talar svenska, engelska och spanska.

Följ oss i sociala medier
Adress

Stora Gatan 2D
722 09 Västerås

Telefon

+46 72 331 07 48

E-post

info@lyckansultraljudsmottagning.se

Följ oss i sociala medier
Öppettider
Måndag 18:00 - 20:30
Onsdag 18:00 - 20:30
Fredag 08:30 - 17:00
Söndag 11:00 - 16:30
Följ oss i sociala medier